Zarządzenie nr ORo.0050.460.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 29.07.2022 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 r.