Zarządzenie nr ORo.0050.456.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 29.07.2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie aktywnych programów na rzecz promocji zatrudnienia, zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych fakultatywnych zadań w 2022 roku