Zarządzenie Nr ORo.0050.454.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr ORo.0050.377.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego, ograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Piekarach Śląskich w rejonie ulicy Papieża Jana Pawła II oraz w sprawie powołania Komisji przetargowej.