Przedmiot petycji: 

Umieszczenie na oficjalnej stronie www gminy lub w BIP infografiki PSPS o postępowaniu z odpadami EPS (styropianu)

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje:

(w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)  

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 

Data złożenia petycji:

18.07.2022 r. 

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji