Zarządzenie Nr ORo.0050.450.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 21 lipca 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego, określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka uzależnień – przeprowadzenie rekomendowanego programu profilaktycznego „Debata” dla uczniów klas V, VI i VIII miejskich szkół podstawowych w Piekarach Śląskich oraz powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny w/w ofert