Zarządzenie Nr ORo.0050.447.2022

Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

z dnia 20 lipca 2022 roku

 

 

w sprawie: wsparcia realizacji zadania publicznego p.n. Organizacja pikniku latawcowego „KajTY lecisz” edycja 2022 z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie