Zarządzenie Nr ORo.0050.439.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 15 lipca 2022 roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 r.