Zarządzenie Nr ORo.0050.434.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych oraz w planie finansowym Urzędu Miasta Piekary Śląskie na 2022 r.