WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

 

UWAGA!

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 15 WRZEŚNIA 2022r. DO GODZ. 10:00

OTWARCIE OFERT NASTĄPI 15 WRZEŚNIA O GODZ. 11:00