Zarządzenie Nr ORo.0050.431.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Piekarach Śląskich w rejonie ulicy Przyjaźni.