Zarządzenie Nr ORo.0050.430.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 7 lipca 2022  roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego, położonego w Piekarach Śląskich przy ulicy Papieża Jana Pawła II 61,   oraz w sprawie powołania Komisji przetargowej