Zarządzenie Nr ORo.0050.406.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie: wprowadzenia procedury postępowania w zakresie realizacji, finansowania i rachunkowości dla Projektu pn.: "Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego, współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.