Dotyczy Uchwały Nr XLI/456/21 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 października 2021 r.