Zarządzenie Nr ORo.0050.404.2022
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

z dnia 4 lipca 2022 roku

w sprawie: ustalenia procedury postępowania przy realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego