Zarządzenie Nr ORo.0050.389.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 r.