W sprawie:
określenia na rok szkolny 2022/2023 średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Piekary Śląskie

Data uchwaly:
2022-06-29

Numer uchwaly:
LI/546/22

Podjeta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwala wchodzi w zycie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2022&poz=4495