Data posiedzenia:
2022-05-26

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.Informacja Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Piekary Śląskie w roku 2021 (druk nr 750).
4.Informacja Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich z realizacji zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w Piekarach Śląskich w roku 2021 (druk nr 751).
5.Przedstawienie Raportu o stanie miasta Piekary Śląskie w roku 2021.
6.Rozpatrzenie projektów uchwał - wykaz w załączeniu.
7.Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny.
8.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z działalności Rady Miasta za okres międzysesyjny.
9.Przyjęcie protokołu XLIX sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 kwietnia 2022 r.
10.Komunikaty, interpelacje oraz zapytania, wnioski i wolne głosy radnych.
11.Zamknięcie obrad.