Informacja międzysesyjna za okres od 18.05.2022 r. - 20.06.2022 r.