Druk nr 768 - projekt uchwały w sprawie zawiązania przez Gminę Piekary Śląskie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą:„Miejski Klub Sportowy Olimpia Piekary Śląskie" Sp. z o.o.