Zarządzenie Nr ORo.0050.386.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia listy projektów do realizacji w roku 2023 w ramach Budżetu Obywatelskiego