Zarządzenie Nr ORo.0050.382.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego, określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka uzależnień - Organizacja półkolonii dla piekarskiego środowiska dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych