Zarządzenie Nr ORo.0050. 378 .2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Piekarach Śląskich w rejonie ulicy Cichej oraz w sprawie powołania Komisji przetargowej.