Druk nr 767 - projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2022 roku kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, tj. na realizację projektu pn. "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami rowerowymi w Piekarach Śląskich