Druk nr 766 - projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok