Nazwa rejestru

 

Wykaz fundacji z siedzibą w mieście Piekary Slaskie

Podstawa prawna

Ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Organ prowadzacy

ewidencje

Prezydent Miasta Piekary Slaskie (zadanie starosty)

 

W imieniu Prezydenta przedmiotowy wykaz prowadzi Pelnomocnik Prezydenta Miasta Piekary Slaskie ds. Wspólpracy z Organizacjami Pozarzadowymi

Opis

 

Wykaz jest prowadzony  w formie tradycyjnej (papierowa) i w formie elektronicznej. Kazda z fundacji ma swoją unikalna pozycję
w wykazie.
Oprócz wykazu organ prowadzi indywidualne akta kazdej z fundacji, w których skladana jest pelna dokumentacja.

Dane zawarte w ewidencji

 

W wykazie zamieszcza sie nastepujace dane: nazwę fundacji, aadres siedziby fundacji, numer KRS, adres strony internetowej - jeżeli został podany, cele statutowe.

 

 

Sposób udostepniania

 

Na wniosek strony, informacji udziela sie pisemnie, ustnie, droga telefoniczna.

Nazwa procedury

Ewidencja fundacji

Miejsce

 

Urzad Miasta w Piekarach Slaskich

ul. Zwirki 23A, pokój nr 2

Informacji

udziela

Angelika Wojtachnio
Pelnomocnik Prezydenta Miasta Piekary Slaskie ds. Wspólpracy
z Organizacjami Pozarzadowymi

Telefon:

0-32 77-61-471