Zarządzenie Nr ORo.0050.360.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 13 czerwca 2022 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Piekarach Śląskich