Zarządzenie Nr ORo.0050.351.2022

Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

z dnia 9 czerwca 2022 roku

 

 

w sprawie: wsparcia realizacji zadania publicznego p.n. „Organizacja obchodów jubileuszu
100-lecia GKS „Andaluzja” Brzozowice-Kamień w Piekarach Śląskich”
z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie