Zarządzenie Nr ORo.0050.352.2022

Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

z dnia 9 czerwca 2022 roku

 

 

w sprawie: wsparcia realizacji zadania publicznego p.n. „Szkoleniowy obóz sportowy i udział we współzawodnictwie sportowym z udziałem drużyny z Senegalu w zakresie piłki nożnej”  
z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie