Zarządzenie Nr ORo.0050.353.2022

Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

z dnia 9 czerwca 2022 r.

 

 

w sprawie: wsparcia realizacji zadania publicznego p.n. Organizacja wyjazdu na Mistrzostwa Europy Mażoretek z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie