Zarządzenie Nr ORo.0050.308.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych oraz w planie finansowym Urzędu Miasta Piekary Śląskie na 2022 r.