Zarządzenie Nr ORo.0050.322.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Piekary Śląskie na 2022 r.