Zarządzenie Nr ORo.0050.306.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie zmian w planie finansowym dla rachunku, na którym Miasto Piekary Śląskie gromadzi środki z Funduszu Pomocy