Zarządzenie Nr ORo.0050.294.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 20 maja 2022 roku w sprawie zmian w planie finansowym dla rachunku, na którym Miasto Piekary Śląskie gromadzi środkiz Funduszu Pomocy