Zarządzenie Nr ORo.0050.321.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego, ograniczonego na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Piekarach Śląskich przy ulicy Szpitalnej.