Zarządzenie Nr ORo.0050.87.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Piekarach Śląskich w 2022 roku