Zarządzenie Nr ORo.0050.330.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 1 czerwca 2022 roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 r.