Zarządzenie Nr ORo.0050.328.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowego trybu realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej