Zarządzenie Nr ORo.0050.338.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 3 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Piekary Śląskie na 2022 r.