Zarządzenie Nr ORo.0050.337.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 3 czerwca 2022 roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 r.