Zarządzenie Nr ORo.0050.339.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 3 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2022-2049