Postępowanie prowadzone jest na platformie przetargowej - link do postępowania https://josephine.proebiz.com/pl/tender/24173/summary