Zarządzenie Nr ORo.0050.303.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Piekar Śląskich mających na celu zebranie opinii mieszkańców na temat zmian zasad przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami części wydatków budżetu Miasta Piekary Śląskie określonych w Uchwale Nr V/67/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 stycznia 2019 r. z późn. zm.