Zarządzenie Nr ORo.0050.301.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia IV konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie dla obszaru Piekary Wielkie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko