Data posiedzenia:
2022-05-24

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
3.Przyjęcie protokołu nr 39/22 posiedzenia Komisji w dniu 26 kwietnia 2022 r.
4.Spotkanie z przedstawicielami "Chóru-Halka" w Kozłowej Górze.
5.Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2021 w zakresie działalności komisji.
6.Wnioski radnych i sprawy bieżące.
7.Omówienie działalności Zespołu Szkół Specjalnych w Piekarach Śląskich oraz wizytacja budynku.
8.Zamknięcie obrad.


Uwagi:
Miejsce: Zespół Szkół Specjalnych w Piekarach Śląskich przy ul. Armii Krajowej 2
Godz. 8.30

W obradach mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby