Data posiedzenia:
2022-05-24

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu nr 37/22 posiedzenia Komisji w dniu 26 kwietnia 2022 r.
4.Informacja Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Piekary Śląskie w roku 2021 (druk nr 750).
5.Informacja Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich z realizacji zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w Piekarach Śląskich w roku 2021 (druk nr 751).
6.Informacja na temat odpadów niebezpiecznych i szkodliwych w Piekarach Śląskich.
7.Informacja na temat realizacji zadań miasta związanych ze wspieraniem rodzin wielodzietnych.
8.Realizacja pomocy społecznej w mieście w okresie pandemii - obszary, zadania i problemy.
9.Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał zawartych w drukach 743, 744 oraz 748.
10.Korespondencja.
11.Wnioski radnych i sprawy bieżące.Uwagi:
Miejsce: sala 201 Urząd Miasta w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 84.
Godz. 12:00.

W obradach mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby