Druk nr 747 - projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego położonego w Piekarach Śląskich przy ulicy Alojzjanów 1/III/4