Druk nr 743 - projekt uchwały w sprawie poparcia idei Sprawiedliwego Handlu i starań Miasta Piekary Śląskie o uzyskanie tytułu ,,Miasto Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu"