Zarządzenie Nr ORo.0050.291.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Piekary Śląskie w 2022 r.