Zarządzenie Nr ORo.0050. 286..2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia Punktów Głosowania, głosowania mieszkańców na zakwalifikowane projekty, weryfikacji kart do głosowania i ustalenia wyników głosowania w IX edycji Budżetu Obywatelskiego