Zarządzenie Nr ORo.0050.281.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora  Zespołu Szkół Specjalnych w Piekarach Śląskichj, ul. Armii Krajowej 2